petak, 22. prosinca 2017.

European Schoolnet i Hrvatska

Hrvatska je postala članicom European Scoolnet-a.
European Schoolnet je mreža 34 europskih ministarstva obrazovanja, a smještena je u Briselu. Kao neprofitnoj organizaciji, cilj joj je inovacija poučavanja i učenja i uključivanje minstarstva obrazovanja, škola, nastavnika, istraživača i partnera u industriji.


Između ostalog, pružaju podršku školama u Europi pri transformaciji procesa obrazovanja za 21. stoljeće i digitalna društva, primjenjujući standarde za 21.stoljeće za inkluzivno obrazovanje. Na poveznici moćete pronaći smjernice za okruženja učenja:


Nema komentara:

Objavi komentar