srijeda, 18. listopada 2017.

Digitalno građanstvo

Poster o novom digitalnom građanstvu, dostupan je na ISTE stranicama, a informira o odgovornom digitalnom ponašanju. Preuzmite ga na:

The New Digital Citizenship: Empower Proactive Digital Learners [Classroom poster]: Digital citizens are learners who use their technology-driven powers conscientiously — and with empathy — to help make the world a better place.

Digitalni građani su učenici koji koriste svoje moći uz tehnologiju savjesno - i s empatijom - kako bi svijet postao bolji.


Nema komentara:

Objavi komentar