petak, 25. kolovoza 2017.

Učionica budućnosti - početne ideje

Tijekom ljetnih praznika imali smo vremena raspravljati i skupljati ideje o Učionici budućnosti koju namjeravamo uspostaviti u našoj školi. Kroz nekoliko sastanaka i online radu na zajedničkom dokumentu, stvorili smo ideju na kojoj ćemo raditi iduće školske godine, a nastavit će se u našem idućem Erasmus+ KA1 projektu "Iskorak u budućnost" koji nam je već odobren.

Što je Učionica budućnosti?


Učionica budućnosti mjesto je projektnog učenja i moderno okruženje za predmetnu nastavu OŠ Strahoninec. Oprema je mobilna stoga ju je moguće prenositi u različite učionice te je na taj način dostupna svima. Kako bi se organizirala uporaba, potrebno je donijeti neka pravila uporabe i raspored korištenja, koji treba biti unaprijed definiran u međusobnom dogovoru nastavnika.

EU prioriteti i Učionica budućnosti


Odgoj i obrazovanje je neophodno, a posebice potrebno s današnjim socio-ekonomskim promjenama u društvu, stoga OŠ Strahoninec aktivno surađuje na projektima koji implementiraju europsku politiku za rast, zapošljavanje, pravednost i socijalnu inkluziju. Jedan od najhitnijih zadataka u EU danas je borba protiv nezaposlenosti, sprečavanje ranog napuštanja škole, povećanje vještina nužnih za zaposlenje i uporaba tehnologija za dobrobit društva. Važno je poticati talente i inovacije mladih. Europa također treba više povezanija i inkluzivnija društva koja omogućuju građanima da imaju aktivnu ulogu u demokratskom životu. Obrazovanje i rad mladih su ključni u promociji zajedničkih europskih vrijednosti, njegovanja socijalne integracije, poboljšavanja interkulturalnog razumijevanja i osjećaja pripadanja zajednici, te sprečavanja nasilne radikalizacije. Erasmus+ je jedan od instrumenata za promociju inkluzije ljudi iz neprivilegiranih pozadina, ali i razvoj socijalnog kapitala među mladima i jačanje mladih da aktivno sudjeluju u društvu, što se posebice može provesti u neformalnom učenju s ciljem povećanja vještina i kompetencija mladih i njihova aktivnoga građanstva. Ovakva investicija u znanja, vještine i kompetencije će biti od koristi za individualce, institucije, organizacije i društvo kao cjelinu, doprinoseći rastu i osiguravajući jednakost, prosperitet i socijalnu inkluziju u Europi i šire.

Erasmus+ i novi projekti


U sklopu Erasmus+ projekta "Iskorak u budućnost" predviđena je suradnja s lokalnom zajednicom oko nabave opreme, konkretnije tableta za nastavu. Naši nastavnici su u sklopu projekta "Korak do škole budućnosti" odlazili na stručna usavršavanja u informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji, razvijanju novih metoda poučavanja i promicanju zdravog života. Na jesen, krećemo s novim projektom "Iskorak u budućnost" u sklopu kojega nam je namjera uspostaviti tzv. "Učionicu budućnosti". Radi se o prostoriji gdje bi mogli biti smješteni tableti, gdje bi se punili i održavali, a koristiti bi ih mogli svi učenici i nastavnici viših razreda prema prethodnom dogovoru i rasporedu. Na taj način, uređaji bi bili korišteni za sve predmete, od hrvatskoga jezika preko stranih jezika, matematike, biologije, kemije, fizike sve do tehničke kulture, glazbenoga i likovnoga. Naš rad bi dobio na kvaliteti i modernizirala bi se nastava.

Tehnologija u nastavu unosi novi potencijal, kroz suradničko učenje i projektnu nastavu, što je moderna nastava 21.stoljeća, a smatramo da učenici OS Strahoninec tako nešto zaslužuju uz stručno vodstvo naših kompetentnih nastavnika. Time ih bolje pripremamo za život i rad, te stječu osnovne digitalne kompetencije koje su uz strane jezike nužne za život i rad u  21.stoljeću.

Nema komentara:

Objavi komentar