utorak, 30. siječnja 2018.

Vještine za 21. stoljeće

Istraživanja Microsofta pokazuju da će učenici u budućnosti trebati učenje koje je izuzetno kooperativno, društveno, usmjereno na učenike, individualizirano i uz podršku tehnologije. Obzirom da će većina poslova do 2030. biti automatizirana, izuzetno je važno poticati njihove vještine rješavanja problema, kreativnost i inovativnost.